Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Jūsų asmens duomenys bus teisėtai tvarkomi ir saugomi laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR).

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija apie tai, kaip Ignas Vėgėlė, tvarko Jūsų asmens duomenis gautus vykdant veiklas, susijusias su kandidatavimu 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenys tvarko Ignas Vėgėlė, vadinami Duomenų subjektais.

2. Apie Igną Vėgėlę

Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Ignas Vėgėlė, gim. data 1975.07.22, buveinė adresu Kalvarijų g. 131, Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais ignas@vegele.lt.

Taip pat, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu spaudai@ignasvegele.lt

3. Kas yra asmens duomenys ir kokiais tikslais jie tvarkomi?

Asmens duomenys yra bet kokia Igno Vėgėlės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir kt., kurią apie Duomenų subjektus renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Ignu Vėgėle nurodytų tikslų.

Duomenų tvarkymo tikslas – yra siekis informuoti visuomenę apie Igną Vėgėlę, jo vykdomas veiklas ir jo kandidatavimą 2024 m. Prezidento rinkimuose bei apie su tuo susijusius renginius. Taip pat siekis burti bendraminčius, palaikytojus bei rėmėjus, siekiančius paremti kandidatą į Prezidentus 2024 m. rinkimuose. Taip pat informacijos viešinimas – įvairiomis visuomenės informavimo priemonėmis, soc. tinklų pagalba, skleisti aktualią informaciją apie Igno Vėgėlės veiklą bei kandidatavimą 2024 m. LR Prezidento rinkimuose.

Surinkti asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimo pagrindu, t. y. asmens duomenys ir straipsniai, filmai, laidos, pasiūlymai, išvados ir kt. yra paviešinami tik gavus asmens sutikimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Tais atvejais, kai aukščiau Igno Vėgėlės turinyje, naujienose, straipsniuose, pasiūlymuose ir išvadose yra pateikti kitų asmenų duomenys, jis šiuos asmens duomenis tvarko teisėto intereso vykdyti informacijos sklaidą, visuomenės viešinimo veiklą, taip pat visuomenės teisėto intereso žinoti apie visuomenei aktualius klausimus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4. Renginių organizavimas

Vykdant visuomenės informavimą ir informacijos sklaidą, Ignas Vėgėlė pačiu organizuoja renginius ir įvairias konferencijas aktualiais visuomenei klausimais, kurių metu būtina tvarkyti lektorių (pranešėjų) ir dalyvių asmens duomenis.

Ignas Vėgėlė tvarko tokius lektorių (pranešėjų) bei dalyvių asmens duomenis: vardas, pavardė, profesinė veikla (darbovietė), kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris), pranešimo turinys.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi žodinio ar raštiško susitarimo su asmeniui (dėl pranešimo skaitymo ar dalyvavimo renginyje, konferencijoje) pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Asmens duomenys yra tvarkomi 3 mėnesius nuo konkretaus renginio ar konferencijos pabaigos.

Tokiais atvejais, kai dalyvavimui renginyje ar konferencijoje nereikalinga dalyvio registracija, Ignas Vėgėlė netvarko renginio ar konferencijos dalyvio asmens duomenų.

5. Igno Vėgėlės žinomumo didinimas (informacijos talpinimas interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose)

Siekiant viešinti savo veiklą, Ignas Vėgėlė gali pasidalinti akimirkomis iš organizuotų renginių ir konferencijų.

Šiuo tikslu, Ignas Vėgėlė gali tvarkyti asmens vardą, pavardę, atvaizdą ir balsą, informaciją apie profesinę veiklą (darbovietę), miestą ar regioną.  

Asmens duomenys gali būti paviešinti sukurtuose vaizdo įrašuose, nuotraukose iš renginių ar konferencijų ir kt.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi ir paviešinami Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Asmens duomenys yra tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Jūsų asmens duomenys gali būti paviešinti interneto svetainėje www.ignasvegele.lt, socialiniuose tinkluose.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

6. Sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Igno Vėgėlės ir kitų asmenų sudarytų sutarčių su kontrahentais fiziniais ar juridiniais asmenimis, vykdymą, Ignas Vėgėlė tvarko tokius šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, darbovietė (užimamos pareigos).   

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su asmeniu galiojimo metu bei 10 (dešimt) metų jai pasibaigus.

7. Paramos administravimas

Ignas Vėgėlė, kaip kandidatas 2024 m. LR Prezidento rinkimuose, teisės aktų nustatyta tvarka renka paramą iš aukotojų Prezidento rinkiminei kampanijai paremti.

Ignas Vėgėlė gavęs Jūsų paramą, tam tikrais atvejais tvarko Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, suteiktos paramos dydis). Šiuos asmens duomenis tvarkyti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Šie asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų nuo paramos suteikimo dienos.

8. Ekspertų ir savanorių duomenų administravimas

Prie Igno Vėgėlės veiklos gali prisijungti savo sričių ekspertai ar savanoriai, norintys prisidėti prie Igno Vėgėlės kandidatavimo 2024 m. Prezidento rinkimuose bei prie jo vykdomos veiklos.

Tokiu atveju, Ignas Vėgėlė tvarko ekspertų ir / ar savanorių asmens duomenis: vardas, pavardė, profesinė sritis (darbovietė), asmens kodas (ar gimimo data), kontaktiniai duomenys, miestas ar regionas, iš kurio yra tie asmenys.

Asmens duomenys yra tvarkomi eksperto ir / ar savanorio sutikimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas) ar sudarytos sutarties (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas) pagrindais.

Asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo eksperto ir / ar savanorio veiklos pabaigos.

9. Kontaktai

Susisiekti su Ignu Vėgėle galite el. paštu ar užpildę atskirą lauką interneto svetainėje www.ignasvegele.lt. Jei susisieksite, Ignas Vėgėlė gali tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį. Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus, prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į mus. Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

10. Interneto svetainė

Interneto svetainėje www.ignasvegele.lt (toliau – Interneto svetainė) yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą.

Facebook ikonų įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonų įskiepiai.

11. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Igno Vėgėlės Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle „Facebook“, kanalą Youtube.com.

Igno Vėgėlės paskyrose pateikta informacija yra tvarkoma paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

12. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Ignas Vėgėlė gauna Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų atstovų, savo sutarčių kontrahentų.

Ignas Vėgėlė gali atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, nurodytiems gavėjams.

Be to, Ignas Vėgėlė gali atskleisti informaciją apie Jus, jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

Ignas Vėgėlė Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, Ignas Vėgėlė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai bus tvarkomi Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, bus siekiama įgyvendinti visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, bus užtikrinta, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

13. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

14. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Ignas Vėgėlė nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo būsite informuotas apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

15. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiama, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip yra naudojami Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su Ignu Vėgėle ir pasiteirauti, ar jis tvarko kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

16. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę Ignui Vėgėlei aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

17. Papildomos teisės

Toliau pateikiama informacija apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju galima paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

(e)Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

18. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Ignas Vėgėlė siekia pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu.

19. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į Igną Vėgėlę šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą el. paštu spaudai@ignasvegele.lt , arba buveinės adresu. Žodiniai prašymai nenagrinėjami.

Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu turi būti pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – atsižvelgiant į prašymo pateikimo būdą, be aukščiau nurodytų dokumentų, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, prašoma papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Gavus tinkamos formos Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

20. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

21. Privatumo politikos pakeitimai

Ši Privatumo politika bet kada gali būti atnaujinta ar pakeista. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar Privatumo politika nebuvo papildyta.