ŽMONIŲ ADVOKATAS

Kandidatas į Prezidentus 2024

Ignas Vėgėlė

Mano vizija – tai auganti Tauta. Ne tik demografine prasme, bet ir kultūrine, dvasine, ekonomine, socialine, pilietine ir visomis kitomis augančios ir stiprios valstybės prasmėmis. Juk tik gausi Tauta gali sukurti gausą visose gyvenimo srityse.

- Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Mano laiškas tautai

Mieli Lietuvos žmonės,

Jums kyla klausimas, kodėl kandidatuoju į Lietuvos Prezidento pareigas? Kodėl rinkimuose verta balsuoti už mane? Kodėl NAUJAS PREZIDENTAS geriau negu senas? Šiuo laišku noriu Jums prisistatyti ir atsakyti, kodėl.

Esu patyręs teisininkas, profesorius, dvi kadencijas buvęs Lietuvos advokatų tarybos pirmininku. Ėjau įvairias svarbias pareigas Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose. Visuomet buvau visuomeniškai aktyvus. Visuomet gyniau žmogų, jų pažeistas teises ir interesus. Esu ŽMONIŲ ADVOKATAS.

Dar svarbiau, jog esu trijų nuostabių vaikų tėvas. Todėl man ne tas pats, kokioje šalyje augs mano vaikai, kur gyvens mano ŠEIMA.

Visi prisimename vienybę, kai Baltijos kelyje Lietuva stovėjo petys į petį. Kur toji Lietuva dabar?

  • Esame pasaulyje viena sparčiausiai nykstančių šalių;
  • Valstybės valdyme klesti korupcija, nepotizmas ir protekcijos, biudžeto lėšos naudojamos neskaidriai;
  • Lietuva – viena brangiausių banko paskolų ir didžiausių elektros bei dujų kainų valstybė Europoje;
  • Vyksta nesibaigiančios švietimo reformos, kurių autoriams ir įgyvendintojams nebeaišku, ką vadiname vyru, o ką – moterimi…
  • Tariamo efektyvumo tikslais tolinamos sveikatos paslaugos, pasitelkus gamtosaugos argumentus naikinamas žemės ūkis, tuo pat metu didinant Lietuvos miškų kirtimus net ir saugomose teritorijose;
  • Politikai prieš rinkimus žada pieno upes medaus krantais, o po rinkimų siūlo palaukti ketverius metus, jei nepatinka priimami sprendimai;
  • Atmosfera valstybėje primena Džordžo Orvelo „Gyvulių ūkį“. Lyg būtume grįžę į „1984-uosius“: menkai išsilavinę, žemos kultūros „minčių policininkai“ nurodo, kas teisinga, o kas neleistina, ką turime žeminti ir pasmerkti keiksmais.

Tai turime stabdyti.

Aš – kaip niekas kitas! – gerai žinau, kad dabar veikiančioje valstybės valdymo sistemoje neįmanoma pasiekti nei tikro teisingumo, nei skaidrumo, nei efektyvumo. Joje nebeliko nei politinės, nei teisinės atsakomybės.

TAI BŪTINA NEDELSIANT KEISTI. Tai yra priežastis, kodėl siekiu Lietuvos Prezidento pareigų.

Einant šias pareigas_tinkamai jomis naudojantis_galima padaryti labai daug. Ateinu tam, kad pakeisčiau šį ydingą valdymą, atverčiau politinę sistemą Lietuvos žmonėms, sukurčiau prielaidas visuomenei išsakyti savo reikalavimus ir priversčiau politikus klausytis ir veikti visuomenės naudai, kad politikai imtų vykdyti esminį demokratijos reikalavimą – atstovauti visuomenei.

Lietuvos žmonių nusivylimas valdžia ir neįtikėtinai stiprus mano augančios Lietuvos vizijos palaikymas įkvėpė prisiimti didžiulę atsakomybę už Lietuvos ateitį.

Lietuva gyvena BAIMĖJE.

Dar neseniai iš visų ekranų skambėjo gąsdinimai mirtimi nuo viruso, dabar netyla gąsdinimai karu. Aplinkos ministras gąsdina automobilių taršos tikrinimais, švietimo ministras gąsdina patikrinimais ir egzaminais, kurių neįkanda net mokytojai ekspertai, energetikos ministras gąsdina energijos kainomis… Lyg būtų maža savos Tautos, jie užsimojo pagąsdinti net Kiniją.

Ateinu, kad pakeisčiau šią baimės atmosferą ir nekompetentingą valdymą. Visuomenė turi žinoti mūsų Valstybei kylančias grėsmes, tačiau tikros lyderystės užduotis ne gąsdinti, o kartu su specialistais išanalizavus būtinus sprendimus juos įgyvendinti.

Veikti, o ne imituoti. Rūpintis, o ne gąsdinti.

Pažadu, kad tapęs Prezidentu_padarysiu viską, kad karo Lietuvoje nebūtų.

Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjas ir Lietuvos Vilties prezidentas Stasys Lozoraitis mirties patale pasakė: „Saugokite sienas.“

Tapęs Prezidentu nedelsdamas PAREIKALAUSIU krašto apsaugos sistemos audito. Būti saugiems – tai būti stipriems ir pasiruošusiems.  

JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas laikėsi strategijos – siekti taikos stiprinant savo galias („peace through strength“). Jo vaidmuo užbaigiant šaltąjį karą  nenuginčijamas. Kaip ir nenuginčijama įtaka išardant sovietų imperiją.

Tapęs Prezidentu išmontuosiu politinę oligarchiją. Nebeleisiu pelnytis iš Lietuvos žmonių.

Politikai PRIVALO atsakyti už savo veiksmus. Privalome atkurti pasitikėjimą valdžia. Į valstybės valdymą privalome sugrąžinti sąžiningumą, kompetenciją, profesionalumą.

Mano tikslas – sugrąžinti galią Tautai, atverti politinę sistemą žmonėms.

Tik taip Lietuva stiprės ir taps augančia šalimi.

Įgyvendinęs savo politinius tikslus – pakeisiu Lietuvos politinę sistemą ir priimamų sprendimų kokybę visose valstybės valdymo srityse. Man vadovaujant tapsime taikia, saugia, demografiškai, ekonomiškai, kultūriškai augančia Tauta. Lietuvoje bus daugiau laisvės.

Buvau, esu ir būsiu ŽMONIŲ ADVOKATAS Lietuvoje ir LIETUVOS ADVOKATAS PASAULYJE.

Kartu galime daug.

Mano politinės programos
prioritetai

Penki svarbiausi mano programos prioritetai

Ir atsakymai į Jūsų klausimus. Į kokį Prezidentą norėčiau lygiuotis? Ką daryti su Rusija? Kaip sutramdyti bankus, kurie valgo Jūsų pinigus?

Kodėl Lietuva?

Kokio prezidento reikia Lietuvai?

Prisistatymo renginys