Apie mane

Išsilavinimas

Patirtis

Įvairių darbo grupių, tarybų, komitetų narys, pvz., Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinacinės tarybos, Vartotojų teisių apsaugos tarybos, Civilinio kodekso priežiūros komiteto narys.

Mokslas

Daugelio tarptautinių ir nacionalinių konferencijų organizatorius, pranešėjas ir pirmininkaujantis, disertacijų vadovas, komitetų narys ir oponentas, įvairių mokslo projektų vykdytojas, vadovėlių, monografijų, mokslinių bei populiarių straipsnių autorius.