Žmonių advokatas. Lietuvos advokatas.

Įgyvendinęs savo prioritetinius tikslus, aš pakeisiu Lietuvos politinę sistemą ir priimamų sprendimų kokybę visose valstybės valdymo srityse. Man vadovaujant tapsime taikia, demografiškai, ekonomiškai, kultūriškai augančia Tauta. Lietuvoje bus daugiau laisvės.
 1. Nebeleisiu pelnytis iš Lietuvos žmonių. Biudžete pinigų yra, trūksta sąžinės.
 1. Atversiu konkurencijai Lietuvos finansų rinką. Tikslas – žemos bankų paskolų palūkanos gyventojams ir pigus skolintas kapitalas verslui.
 2. Žemos energijos kainos – visuomenės teisė ir valstybės pareiga. Reikalausiu skaidriai tirti bei užkardyti korupcines apraiškas Lietuvos energetikoje.
 3. Strateginės įmonės turi išlikti valstybės nuosavybėje užtikrindamos žemas kainas vartotojams.
 4. Reikalausiu griežtos biudžeto naudojimo kontrolės. Skirstant valstybės pinigus būtina racionali kaštų ir naudos analizė. Biudžeto naudojimo efektyvumas ir išskaidrinimas leis sutaupyti lėšų ir krašto gynybai, ir kitoms būtinoms reikmėms. Stiprinsiu Valstybės kontrolės instituciją: kol biudžeto naudojimas neskaidrus, tol mokesčių didinti negalima.
 5. Būtina didinti ne mokesčius, bet jų naudą visuomenei, y. ką žmonės gauna už savo sumokėtus mokesčius. Mokestinė ir administracinė aplinka turi būti stabili, patraukli verslui, investicijoms ir inovacijoms. Skatinsiu smulkųjį ir vidutinį verslą.

2. Padarysiu viską, kad karo Lietuvoje nebūtų.

Mano kadencijų metais Lietuvos gynyba stiprės trimis kryptimis:

 • Sąjungininkų. Niekam nekils abejonių dėl NATO ryžto ginti Lietuvą. Turėsime laiku plėtoti pajėgumus NATO gynybos planuose numatytoms užduotims įgyvendinti. Užtikrinsiu puikius santykius su artimiausiais NATO kaimynais – Lenkija, Latvija, Estija, Suomija, Švedija ir Norvegija. Rūpinsiuosi mūsų saugumą užtikrinančių sąjungininkų pajėgų įsikūrimu Lietuvoje.
 • Kariuomenės. Sustiprinsiu karinį pajėgumą, kad galėtume ginti šalį ne 14, o bent 30 dienų. Reikalausiu skubaus krašto apsaugos sistemos audito realiai situacijai nustatyti ir resursams mobilizuoti ten, kur jų iš tiesų reikia. Sukaupsime reikalingą kiekį logistinių resursų (šaudmenys, degalai, maistas, medicininės ir inžinerinės priemonės, ginkluotė ir technika), kurie leidžia išlaikyti gynybinį pajėgumą ilgą laiką ir atkurti patirtus nuostolius.
 • Visuomenės. Valdžia turi nustoti visuomenę gąsdinti karu ir pradėti realiai rūpintis Lietuvos saugumu. Auginsiu visuomenės atsparumą grėsmėms. Būtina parengti aiškų Valstybės gynybos planą iki žemiausios grandies ir informuoti apie jo veikimą kiekvieną Lietuvos pilietį. Reikalausiu gyventojus realiai apsaugančios civilinės saugos sistemos atkūrimo. Siūlysiu palengvinti galimybę piliečiaims įsigyti ginklus savigynai.
 •  

3. Sugrąžinsiu galią Tautai.

 • Sugrąžinsiu Tautai referendumą ir įstatymų iniciatyvą.
 • Vetuosiu teisės aktus, kuriems nepritaria absoliuti dauguma piliečių.
 • Visuomenė galės ginti viešąjį interesą. Teiksiu įstatymų pakeitimus, kurie panaikintų prokuratūros monopolį ginant viešąjį interesą. Įgalinsiu žmones reikalauti žalos atlyginimo sau ir visai visuomenei.
 • Laisvi žmonės kuria laisvą visuomenę. Nuosekliai dirbsiu tam, kad visi šalies gyventojai, šeimos, verslai, religinės ir kitos bendruomenės veiktų, kurtų ir stiprėtų be perteklinio valstybės kišimosi, reguliavimo ir kontrolės.
 •  

4. Užtikrinsiu, kad politikai atsakytų už savo veiksmus.

 • Reikalausiu asmeninės politinės atsakomybės.
 • Teiksiu įstatymų projektus, griežtinančius ministrų ir kitų aukštų pareigūnų teisinę atsakomybę už neteisėtus, žalą valstybei ir visuomenei nešančius sprendimus.
 • Užtikrinsiu teisėsaugos ir priežiūros institucijų nepriklausomumą ir veiksmingumą.
 • Atversiu teismų sistemą visuomenei. Baudžiamajame procese (ypatingo visuomenės dėmesio sulaukiančiose bylose) bylas turėtų spręsti teisėjai kartu su visuomenės tarėjais.

5. Lietuva svarbiausia. Būsiu Lietuvos advokatas pasaulyje.

 • Jokių neapgalvotų sprendimų Lietuvos užsienio politikoje.
 • Jokio karo kurstymo.
 • Užsienio politikos prioritetas – Lietuvos interesai: šalies saugumas ir ekonomikos augimas.
 • Remsiu Ukrainos nepriklausomumą ir teritorijos vientisumą.
 • Vykdysiu pragmatinę užsienio politiką ne NATO valstybių atžvilgiu.
 • Nepritarsiu Europos Sąjungos centralizacijos reformai bei Lietuvos suverenių galių (ar jų įgyvendinimo) perleidimui tarptautinėms organizacijoms.