Naujas Lietuvos prezidentas Ignas Vėgėlė: „Pinigų biudžete yra, bet trūksta sąžinės”

Kiekvienam iš jūsų norėčiau pasakyti labai daug: apie aukštas kainas, mūsų visų uždirbtų pinigų švaistymą, karo kurstymą, politikų ir valdininkų nebaudžiamumą, neįsiklausymą į visuomenės nuomonę, klaidas užsienio politikoje.

„Kiekvienam iš jūsų norėčiau pasakyti labai daug: apie aukštas kainas, mūsų visų uždirbtų pinigų švaistymą, karo kurstymą, politikų ir valdininkų nebaudžiamumą, neįsiklausymą į visuomenės nuomonę, klaidas užsienio politikoje. Visa tai lemia ne tik iš valdžios neveiksnumas, nekompetencija, nesąžiningumas, bet ir tai, kad Lietuvoje demokratija baigiasi rinkimų naktį. Faktiškai visuomenė neturi galimybių kontroliuoti politikų priimamus sprendimus ar pareikalauti realios atsakomybės už padarytą žalą. Ar tai gali keistis? Taip! Ir tuo nė akimirką neabejokite, nes aš turiu planą, prie kurio įgyvendinimo kviečiu prisidėti jus visus“, – susitikimuose su visuomene, vykstančiuose įvairiose Lietuvos vietose, kalba kandidatas į Lietuvos prezidentus, žmonių advokatas Ignas Vėgėlė.

Prezidentas gali žymiai daugiau, nei atrodė pastaruosius penkerius metus

Ilgametę teisinę ir mokslinę patirtį turintis prof. dr. I. Vėgėlė neabejoja, jog daugelį šalyje kylančių negerovių sustabdyti gali prezidento postą užimantis asmuo, todėl jis gegužės 12 d. vyksiančius rinkimus vadina vienais iš svarbiausių šįmet.

„Lietuvoje gajus mitas, kad prezidentas nieko negali. Kai siūlau rimtus pokyčius Lietuvos politikoje, esu stabdomas – neva, tai jau ne prezidento kompetencija. Tačiau tiesa yra kitokia – prezidentas galių turi tiek, kiek jų prisiima pats, vadovaudamasis Konstitucija ir įstatymais“, – sako pašnekovas.

Anot jo, nėra tokios srities užsienio ar vidaus politikoje, kur prezidentas neturi įgaliojimų. Pagal Konstituciją prezidentas turi dvigubą statusą: jis yra ir vykdomosios valdžios pareigūnas, ir valstybės vadovas. Dauguma jo funkcijų siejama su pastaruoju: vyriausiojo valstybės ginkluotųjų pajėgų vado pareigybė, valstybės atstovavimas tarptautiniuose santykiuose, parlamento rinkimų skelbimas, jo sušaukimas ir net „paleidimo“ galimybė, įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jų skelbimas ir vetavimas ir kt.

Ypatingai svarbūs, pasak I. Vėgėlės, yra prezidento įgaliojimai, susiję su Vyriausybės sudėties tvirtinimu ir ministrų, formuojančių valstybės politiką skirtingose srityse, skyrimu. Taip pat su teisėjų, praktikoje taikančių minėtus įstatymus, skyrimu.
„Šiuo metu prezidentas patogiai kaltina visą Vyriausybę už valdymo klaidas, nors Lietuvos Konstitucija aiški: vykdomąja valdžia vyriausybė dalijasi su prezidentu“, – pabrėžia I. Vėgėlė.

Lietuvos politiką pakeis penki punktai

„Manęs dažnai klausia, ką aš darysiu, tapęs prezidentu. Mano atsakymas: visi bendrai kursime stiprią, teisingą ir augančią Lietuvą“, – tvirtina kandidatas.
Drauge su daugiau nei pusšimčiu ekspertų jis išanalizavo padėtį šalyje ir parengė deklaraciją, kurioje vizija Lietuvai numatyta įvairiomis kryptimis.

„Man aktualios visos temos – nuo kultūros iki ekonomikos. Nenoriu pamiršti nieko ir nei vieno. Esu iškėlęs sau tikslą – išgirsti žmones. Sugrąžinti jiems galias spręsti: per įstatymų teikimą, referendumus, viešo intereso gynimą, galimybę atsakomybėn patraukti susikompromitavusius aukštas pareigas užimančius asmenis. Noriu būti tas, kuris keičia ir padeda keistis. Turiu daug rimtų planų ir, jeigu norite išskaidrinti Lietuvos politiką, atverti ją žmonėms. Kviečiu padėti juos įgyvendinti“, – atvirai pasisako I. Vėgėlė.
Jo įsitikinimu, vienas svarbiausių Lietuvos prezidento pareigų yra neleisti pelnytis žmonių sąskaita.

„Neleisiu pelnytis iš Lietuvos žmonių, nes esu įsitikinęs – biudžete pinigų yra, bet trūksta sąžinės. Užtikrinsiu, kad politikai atsakytų už savo veiksmus ir padarysiu viską, kad karo Lietuvoje nebūtų. Mūsų šalies ir žmonių interesai yra svarbiausia. Būsiu Lietuvos advokatas pasaulyje“, – sau iškeltus uždavinius įvardina I. Vėgėlė.

Turi patirties teisėje ir politikoje

„Mano specializacija – vartotojų teisių apsauga, komercinė ir sutarčių teisė bei Europos Sąjungos teisė. Niekada negyniau ir neginsiu nusikaltėlių“, – su savo profesine patirtimi supažindina pašnekovas.

I.Vėgėlė turi ir vadovavimo, ir politinės kompetencijos. Jis – buvęs ilgametis Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas.

„2006 m. pabaigoje visuotiniame „krikdemų“ susirinkime dauguma narių priėmė sprendimą jungtis su konservatoriais. Nepadėjo jokie nuo scenos išsakyti mano argumentai, pagrindžiantys, kodėl tai neturėtų vykti. Tad, tą dieną su politika ryšius nutraukiau ilgam“, – prisimena I. Vėgėlė.

2014 m. jis buvo išrinktas Lietuvos Advokatų tarybos pirmininku. Tai, pašnekovo teigimu, tapo iššūkiu, nes advokatų ir advokatūros savivaldos vadovybės susipriešinimas buvo pasiekęs viršūnę.

„Subūrus puikią komandą pavyko atkurti advokatų pasitikėjimą savo profesine organizacija. Lietuvoje advokatūra pradėjo atidžiau prižiūrėti advokatų etiką, tačiau kartu kūrė pridėtinę vertę advokatams, teikdama paslaugas ir pagalbą. 2018 m. antrajai ir paskutinei kadencijai buvau perrinktas daugiau kaip 80 procentų advokatų balsų dauguma“, – dideliu kolegų palaikymu džiaugiasi I. Vėgėlė.

Apgynė ir ūkininkus, ir signatarus

Šalia ryškios mokslininko, pedagogo ir teisininko karjeros jis visada buvo visuomeniškai aktyvus. I. Vėgėlė laikosi nuostatos, kad tik būdami pilietiškai aktyvūs ir visuomeniški galime pasipriešinti neteisingumui, padėti žmonėms, ginti pažeistas teises, kitaip gerinti mūsų visuomenę ir valstybę, tobulinti bei gražinti mūsų kraštą. 

„Buvau, esu ir tapęs prezidentu toliau būsiu žmonių advokatas, – žada Ignas Vėgėlė, – Atstovavau 160 Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų dėl neteisėto tiesioginių išmokų sumažinimo 10 procentų. Po ilgo teisminio bylinėjimosi nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teismuose, pasiekiau laimėjimą ne tik atstovaujamiems ūkininkams, tačiau visiems žemdirbiams: jie atgavo teisę į papildomas tiesiogines išmokas, kurių bendra suma skaičiuojama milijonais eurų“.

Jo darbų sąraše yra ir neteisėtai persekiotų signatarų apgynimas, ir Seimo privertimas pakeisti neteisėtą viešųjų pirkimų reguliavimą, ir žmonių teisių atstovavimas per pandemiją, ir rezultatą davusį aktyvi pozicija dėl ESO įsiskolinimo buitiniams vartotojams grąžinimo, ir kitos visuomenei svarbios iniciatyvos. 

„Aš neatstovauju jokiai politinei partijai. Nesu įsipareigojęs jokiai interesų grupei. Neatėjau dalyti tuščių pažadų. Esu vienas iš jūsų – žmogus, kuriam rūpi Lietuvos ateitis. Esu tėvas, šeimoje auginantis tris vaikus, ir man, kaip ir Jums, rūpi užtikrinti mūsų vaikams laimingą, saugią, taikią bei gražią mūsų Tėvynės ateitį. Nežadu nemokamos duonos ir žaidimų ar tariamos gerovės. Tačiau pasižadu visa širdimi tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms. Matau problemas, tariuosi, žinau, kaip jas spręsti. Tačiau vienas to nepasieksiu – kviečiu Jus pakilti, kad Lietuva atgimtų. Tik drauge mes galime sukurti laimingą, piliečių bendryste paremtą valstybę, kurioje neliktų žmonių žeminimo ir supriešinimo. Kartu mes galime daug!“, – sako kandidatas į Lietuvos prezidentus I. Vėgėlė.